backgroundtop
Logo van deschouders.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE HEUP / VORMAFWIJKINGEN HEUP (femoral acetabular impingement, FAI)
<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

VORMAFWIJKINGEN

HEUP

(Femoral Acetabular Impingement, FAI)

Bij het Femoral Acetabular Impingement (FAI) komt een stukje van de flexibele kraakbeenring van de kom van het heupgewricht tussen de kom en de kop klem te zitten. FAI kan een oorzaak zijn van heuppijn bij jonge sportieve mensen. Symptomen vormafwijkingen heup Pijn in de lies, rond de heup of in de rug, De binnenwaartse draaibeweging en het buigen is beperkt Onderzoek en diagnose bij vormafwijkingen heup Lichamelijk onderzoek, röntgenfoto, mri-scan met contrastvloeistof (arthrografie) Conservatieve behandeling vormafwijkingen heup Fysiotherapie Operatieve behandeling vormafwijkingen heup Kijkoperatie (arthroscopie)

Bij het Femoral Acetabular Impingement (FAI) komt een stukje van de flexibele kraakbeenring van de kom van het heupgewricht tussen de kom en de kop klem te zitten. FAI kan een oorzaak zijn van heuppijn bij jonge sportieve mensen. Met name sporters die belangrijke belasting op het heupgewricht uitoefenen hebben vaak op jonge leeftijd last van dit probleem. De blessure komt onder andere voor bij sporten als voetbal, rugby, waterpolo of ijshockey. Ook andere sporters kunnen last hebben van deze klachten. De zeer actieve en (semi-)professionale sporter kan vaak al klachten van FAI hebben voor het 30elevensjaar. Boven de 40 jaar komt het probleem voor, maar dan is er meestal geen duidelijk oorzaak aanwijsbaar.

Symptomen vormafwijkingen heup

Pijn in de lies, rond de heup of vaak ook in de rug zijn typische symptomen bij FAI. De binnenwaartse rotatie (endorotatie) van de heup is beperkt en het buigen van de heup kan ook van verminderde beweeglijkheid zijn. Er zijn 3 types van impingement in het heupgewricht te benoemen. Bij de CAM impingement is de bol van de heupkop niet volledig rond. Hierdoor wordt het kraakbeen van de heupkom geplet bij het plooien en draaien van de heupkop in de heupkom van het gewricht. Bij ernstige gevallen kan de heupkop gewoonweg niet meer verder in het heupgewricht draaien, waardoor dus de typisch verminderde beweeglijkheid in de binnenwaartse rotatie ontstaat. Bij PINCER impingement komt de rand van de heupkom te ver vooruitsteken. In feite is de heupkom te diep. Hierdoor botst de nek van de heupkop bij het draaien van het gewricht tegen de rand van de heupkom. Op de rand zit een kraakbeenring (het Labrum) dat hierbij beschadigd kan raken of geleidelijk kan scheuren. De derde variant is het gecombineerde van de CAM en PINCER impingement. Hierbij raken zowel de rand van de heupkom als de heupkop beschadigd. De gecombineerde impingement komt het meest voor. Dit kan op jonge leeftijd tot een arthrose van het heupgewricht leiden. meniscusscheuren.jpg

Onderzoek en diagnose bij vormafwijkingen heup

De diagnose zal over het algemeen worden gesteld op basis van een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en aanvullend rontgendiagnostiek. Het lichamelijk onderzoek zal er op gericht zijn om de beperkingen in kaart te brengen en overige letsels uit te sluiten. Rontgendiagnostiek wordt gebruikt om de vorm van de heupkop en heupkom in kaart te brengen. Daarnaast wordt de ruimte in het heupgewricht beoordeeld, wat een indruk van de kwaliteit van het kraakbeen aangeeft. Een mri-scan met contrastvloeistof (arthrografie) van de heup wordt gebruikt om een beschadiging aan het Labrum of het gewrichtsoppervlak te bevestigen. De mri-scan is het meest nuttig om andere letsels dan FAI uit te sluiten.   Behandeling vormafwijkingen heup Bij de CAM en PINCER impingement kunnen beschadigingen aan de kraakbeenring (het Labrum) en kraakbeen optreden. In de meeste gevallen is dit ook het geval. Onbehandeld kan dit op relatief jonge leeftijd (45-50jaar) tot artrose van het heupgewricht leiden. Een conservatieve behandeling zal met behulp van fysiotherapie gericht zijn op de beweeglijkheid van de heup en de spierfunctie om het gewricht heen. Mocht conservatieve behandeling te weinig baat geven, dan kan op een operatieve ingreep overgegaan worden. De operatieve behandeling bestaat uit een kijkoperatie (arthroscopie) waarbij het CAM impingement en het PINCER impingement opgeheven kunnen worden. Als er sprake is van het CAM fenomeen dan wordt de heupkop weer rond gemaakt. In het geval van PINCER impingement wordt de rand van de heupkom een stukje verwijderd. Hierbij wordt het Labrum weer vastgehecht aan de heupkom. In de meeste gevallen verdwijnt de pijn en wordt de draaibeweging in de heup verbeterd. Terugkeer naar (top-)sport is in de meeste gevallen mogelijk indien de ingreep tijdig (voor het optreden van artrose) uitgevoerd is.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL